Seminars of the Department

  • 12. 08. 2010 — P. Filip — Môže mať elektrón kvadrupólový moment?
  • 19. 08. 2010 — E. Bartoš — Elektromagnetická štruktúra baryónového oktetu
  • 26. 08. 2010 — E. Majerníková — Existuje Gap v Graféne alebo Graphane?
  • 10. 09. 2010 — J. Boháčik — Najlepší analytický model Higgsovho mechanizmu
  • 30. 09. 2010 — C. Adamuščín — Nová metóda merania el.mag. štruktúry jadier so spinom I=1
  • 14. 10. 2010 — I. Travěnec — Od bubnov ku kvantovému biliardu

Latest news

October 16, 2012

Hadron Structure '13 Conference

7th joint International Hadron Structure '13 Conference will take place in Hotel SOREA Hutník,...